Werkwijze

In ons bedrijf specialiseren wij ons in de rode biet. Met bepaalde middelen werken we volgens Europese richtlijnen. Samen met ons personeel zijn wij continu bezig om ons bedrijf verder te optimaliseren. We hebben te maken met het volgende onderdelen binnen onze werkwijze:rode bieten rooimachine

  • GPS
  • Optimaal machinepark
  • GlobalGAP certificaat
  • Bedrijfsgerichte programma Opticrop

 

GPS
Bij onze teeltwerkzaamheden in het veld maken we gebruik van een geavanceerde toepassing van GPS waarbij we in staat zijn om met onze tractoren, wentelploeg, zaai- en rooimachine op de centimeter nauwkeurig en kaarsrecht te werken. Het publieke GPS systeem (zoals dat ook door routeplanners wordt gebruikt) wordt door middel van een steunzender en een antenne zodanig verbeterd dat de positie tot op de centimeter nauwkeurig is te bepalen. Een computer “onthoudt” waar de bewerking heeft plaatsgevonden en zo zijn we in staat om de opvolgende bewerking op exact de goede plaats en precies goed uit te voeren. Ons bedrijf was de eerste gebruiker van dit systeem in Nederland.

 

Optimaal machinepark
Ons machinepark bestaat uit diverse landbouwmachines zoals tractors, kiepers, de rooimachine en de zaaimachine. Deze machines worden steeds weer aangepast door onszelf om een optimaal product te krijgen en het land zo optimaal mogelijk te houden. Hierbij moet u denken aan valbrekers, compressors op de zaaimachine en diverse aanpassingen aan de rooimachine.
Lees verder (artikel uit Vegetable Farmer Magazine)

 

GlobalGAP
Wij zijn GlobalGAP gecertificeerd. Global-GAP omvat Europese retail richtlijnen voor agrarische producten. De retail heeft het initiatief genomen om zelf voorwaarden voor de primaire producent in Europees verband vast te leggen. Binnen Global-GAP (Global = Euro-retailer produce working group, GAP= Good Agricultural Practice) worden met collega-supermarktorganisaties en adviseurs en certificeerders uit de landbouwsector uit heel Europa nieuwe standaards voor de voedselveiligheid en voor ketengaranties uitgewerkt. GlobalGAP Is de opvolger van Europ-Gap. We waren ook Europ-Gap gecertificeerd.

Deze internationale productiestandaard voor de teelt besteedt, naast voedselveiligheid, aandacht aan:

  • Minimaliseren van milieuverontreiniging
  • Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Meer doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel
  • Behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving
  • Dit wordt mede gerealiseerd door de registratie van gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

 

Opticrop
We maken gebruik van het computerprogramma Opticrop. Dit is een slim en praktisch automatiseringsprogramma dat helpt bij de dagelijkse beslissingen in de teelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beslissingen over gewasbescherming, bemesting, beregening en oogst.