Productieproces

Na het zaaien in april en mei en het behandelen van de rode bieten, door op het juiste moment het gewas te schermen, zijn er een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen nodig. De nieuwe en aangepaste machines dragen hier ook aan bij. We oogsten de rode bieten vanaf juli. In eerste instantie alleen de bieten die gelijk verkocht worden, nog niet voor de lange bewaring. Na het oogsten worden ze gespoeld en gesorteerd en in meermalig fust verpakt.

Half september beginnen we met het rooien voor de bewaar. Deze rode bieten worden bewaard op kuil, afgedekt met stro. Door deze bewaarmethode blijven de bieten optimaal op kwaliteit. Ook wordt een gedeelte in (koel)cellen en silo’s bewaard. Door steeds betere koelcellen blijven ook deze bieten heel lang houdbaar. Wij blijven continu onze bewaarmethoden ontwikkelen.

We leveren alleen gewassen bieten zijn in staat het hele jaar door te leveren.

 

 

         rode bieten productieproces